Παιδί που ζωγραφίζει
"Ως μαθησιακή δυσκολία ορίζεται η αδυναμία ενός ατόμου να αντιμετωπίσει με επιτυχία την εκμάθηση και χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών ικανοτήτων"
Ευδοξία Αδαμίδου, Πορτραίτο
Ευδοξία Αδαμίδου
Ψυχολογος

Αντιμετωπίζοντας τις μαθησιακές δυσκολίες

 • Χορήγηση τεστ

Πραγματοποιείται χορήγηση σταθμισμένων τεστ νοημοσύνης, με ελεγμένη εγκυρότητα και αξιοπιστία, καθώς και διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών.

Το WISC-III και WISC-V (αναθεωρημένο) είναι το τεστ νοημοσύνης που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.

Το WAIS-IV GR είναι το τεστ νοημοσύνης που απευθύνεται σε άτομα 16 – 91 ετών.

Το ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ είναι ένα τεστ μαθησιακών δυσκολιών και απευθύνεται σε παιδιά 5- 10 ετών.

Με την ανάλυσή τους δίνονται γραπτές εκθέσεις αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, χορηγούνται και άλλα μικρότερης εμβέλειας τεστ και ερωτηματολόγια.

 • Τι είναι μαθησιακή δυσκολία;

Ως μαθησιακή δυσκολία ορίζεται η αδυναμία ενός ατόμου να αντιμετωπίσει με επιτυχία την εκμάθηση και χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών ικανοτήτων (Hammill et al 1987).

Παιδί που παίζει, αναγνώριση αναπτυξιακών δυσκολιών
 • Η δυσλεξία είναι η πιο γνωστή μαθησιακή δυσκολία

Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νευρολογίας (1968), η δυσλεξία είναι μια διαταραχή που εκδηλώνεται με δυσκολία στην εκμάθηση της ανάγνωσης, παρά την ύπαρξη συμβατικής διδασκαλίας, επαρκούς νοημοσύνης και κοινωνικοπολιτισμικών ευκαιριών. Εξαρτάται από βασικές γνωστικές δυσκολίες, οι οποίες συχνά είναι ιδιοσυγκρασιακής προέλευσης.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας:

 • Δυσκολία στη διάκριση αριστερού – δεξιού
 • Σύγχυση ως προς το κυρίαρχο χέρι, μάτι, πόδι
 • Δυσκολία στην αντίληψη της διαδοχής
 • Σύγχυση στη αναγνώριση γραμμάτων με φωνολογική συγγένεια, όπως β-φ, γ-χ, δ-θ
 • Παράλειψη, αντιμετάθεση, πρόσθεση, αντιστροφή γραμμάτων και καθρεφτική ανάγνωση και γραφή
 • Αργή ή και συλλαβιστή ανάγνωση, ιδιαίτερα όταν οι λέξεις είναι ασυνήθιστες ή μεγάλες
 • Δυσκολία στη σύνθεση δυο γραμμάτων σε συλλαβή. Συνήθως προσπαθούν να διαβάσουν με τεχνική τύπου β+ο=βο
 • Ασαφής, φτωχός γραπτός λόγος, με συντακτικά και σημασιολογικά λάθη
 • Εύκολο χάσιμο του σημείου ανάγνωσης, ώστε να απαιτείται επίδειξη με το δάχτυλο
 • Η επίδοση στη γραφή και στην ορθογραφία είναι χαμηλότερη από την προφορική επίδοση
 • Αν και οι δυσκολίες στην αριθμητική δεν υφίστανται πάντα, ωστόσο μερικές φορές υπάρχει δυσκολία στην εκτέλεση νοερών πράξεων
 • Δυσκολία στην κατανόηση και επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος
 • Δυσκολία στην εκμάθηση του πολλαπλασιασμού
 • Ενίοτε τα τετράδια είναι κακογραμμένα και ακατάστατα, με μουτζούρες

Φωτογραφίες από Andrea Piacquadio & Tatiana Syrikova

Call Now Button