Παιχνίδι παιδιού, αναπτυξιακές διαταραχές
"Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε αναπτυξιακή διαταραχή"
Ευδοξία Αδαμίδου, Πορτραίτο
Ευδοξία Αδαμίδου
Ψυχολογος

Πώς μπορώ να αντιληφθώ αν έχει το παιδί μου αναπτυξιακή διαταραχή;

 • Το παιδί δεν απαντά στα καλέσματα και συμπεριφέρεται σαν «κωφό»
 • Υπάρχει ηχολαλία, δηλαδή επανάληψη της φράσεως του συνομιλητή
 • Το παιδί γελά ή κλαίει έντονα και χωρίς εμφανή αιτία
 • Αντιδρά με κρίσεις πείσματος στην αλλαγή των συνηθειών του
 • Απομονώνεται σε σχέση με του συνομηλίκους του ή δυσκολεύεται στη συναναστροφή μαζί τους
 • Του αρέσει να περιστρέφει αντικείμενα ή παρακολουθεί για πολύ ώρα μηχανήματα που περιστρέφονται όπως ο ανεμιστήρας
 • Έχει ελλιπή βλεμματική επαφή
 • Του αρέσει να τοποθετεί αντικείμενα σε σειρές
 • Εμμένει σε πολύ συγκεκριμένες έως και παράξενες δραστηριότητες ή θέματα για συζήτηση σε σχέση με τους συνομηλίκους του και θέλει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον με αυτές
 • Παρουσιάζει δυσκολία στις κινητικές δεξιότητες
 • Ενίοτε αντέχει στον πόνο
 • Δεν του αρέσει να το αγγίζουν ή αντίθετα θέλει να πειράζει πολύ τα άλλα παιδιά χωρίς να αντιλαμβάνεται πως τα ενοχλεί

Φωτογραφία από Esi Grünhagen

Call Now Button