Κεφαλή ανθρώπου - γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία
"Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να αναγνωρίσει και να αναδομήσει τις βασικές του γνωσίες, ενώ παράλληλα η συμπεριφοριστική το βοηθά να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του."
Ευδοξία Αδαμίδου, Πορτραίτο
Ευδοξία Αδαμίδου
Ψυχολογος

Τι είναι η γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία;

Η γνωσιακή θεραπεία πρεσβεύει πως ο τρόπος που ερμηνεύει κάποιος το περιβάλλον του επηρεάζει τη σκέψη και τα συναισθήματά του παρά το ίδιο το περιβάλλον. Τα ψυχολογικά προβλήματα πηγάζουν μέσα από λανθασμένη μάθηση που έχει κάνει το άτομο μέσω παραποιήσεων της πραγματικότητας. Τέτοιες παραποιήσεις είναι πχ. η καταστροφοποίηση, η σκέψη άσπρο – μαύρο, το ψυχικό φίλτρο, η απόρριψη του θετικού, τα αυθαίρετα συμπεράσματα. Οι παραποιήσεις αυτές ξεπηδούν αυτόματα στη σκέψη του ατόμου και μας βοηθούν να αποκαλύψουμε τις βαθύτερες πεποιθήσεις του, δηλαδή τον πυρήνα της κοσμοθεωρίας του.

Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να αναγνωρίσει και να αναδομήσει τις βασικές του γνωσίες, ενώ παράλληλα η συμπεριφοριστική το βοηθά να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του.

Γυναίκα χαμένη στο παρελθόν, στον χρόνο - γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία

Βασικές της αρχές είναι οι εξής:

  • Είναι βραχεία θεραπεία
  • Απαραίτητος είναι ο συνεργατικός εμπειρισμός, δηλαδή η συνεργασία θεραπευτή και θεραπευομένου
  • Επικεντρώνεται στην επίλυση του προβλήματος
  • Έχει συγκεκριμένη δομή και κατεύθυνση
  • Δίνεται μεγάλη σημασία στην εργασία για το σπίτι

Ο πατέρας της γνωσιακής ψυχοθεραπείας, A.T.Beck ίδρυσε το Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, με σκοπό να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εξάπλωση της ΓΣΘ σε όλο τον κόσμο, με κλινικές υπηρεσίες και έρευνες.

Φωτογραφίες από Gerd Altmann & Emily_WillsPhotography
Call Now Button